O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki tomonidan belgilangan so‘mga xorijiy valyuta kurslari 2024-06-20
F.I.Sh : Korxona tizimi
LAVOZIMI: 0

Telefon: 0
0
F.I.Sh : Qurbonov Abror Eshniyozovich
LAVOZIMI: Председатель Правления

Telefon: +998 (95) 145 47 00
E-mail: info@uzte.uz